ข่าวทั่วไป » นำร่อง ขรก.-ภาคธุรกิจฯเลิกใช้ถุงพลาสติก,กล่องโฟม

นำร่อง ขรก.-ภาคธุรกิจฯเลิกใช้ถุงพลาสติก,กล่องโฟม

15 กันยายน 2018
986   0

ติวเข้มข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจและภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ในโครงการทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบในการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่องโฟมบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นต้นแบบองกรณ์ลดการใช้วัสดุที่ส่งผลให้เกิดมลพิษในพื้นที่ และหันมาใช้ ปิ่นโตหรือถุงผ้าในการใช้งานแทน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง จัดโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยนำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และภาคธุรกิจขนาดใหญ่ในพื้นที่ จังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการบริหารจัดการแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ แนวทางการดำเนินงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานและลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่อมโฟมบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อลดการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ในหน่วยงานให้ลดลงไปและหมดไปในที่สุดและหันมาใช้วัสดุทางธรรมชาติหรือถุงผ้าและอื่นๆที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือมลพิษ โดยมีนายสุลพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมที่ บ้านแม่รีสอร์ท ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เขาร่วมอบรมได้นำความรู้และสิ่งทีได้รับปรับใช้ในหน่วยงานของตนเองและเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นๆรวมทั้งภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปสนใจหันมาลดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วและกล่อมโฟมบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดมลพิษ

นายเมืองแมน เกิดนานา ผอ.ทสจ.ลำปาง เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.)  ได้เดินหน้าจัดทำโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อร่วมกันรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการเลิก และลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม และสร้างความตระหนักถึงวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะพลาสติกและโฟม ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้กล่องบรรจุอาหาร และใช้ใบตองหรือวัสดุธรรมชาติแทน เป็นต้น

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ศูนย์ราชการหรือศาลากลางจังหวัดลำปาง เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มี ข้าราชการทุกหมู่เหล่าประจำ และจะมีการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม กันเป็นจำนวนมากดังนั้น สถานที่แห่งนี้ต้องเป้ฯต้นแบบในการลดใช้วัสดุดังกล่าวและให้มาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  ใช้กล่องบรรจุอาหารปิ่นโต และใช้ใบตองแทน ซึ่งคาดว่าจะได้ดำเนินการเร็วๆนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการต่อไป…

error: Content is protected !!