คลิปข่าว » ร้านกาแฟ หลักสูตรสร้างงาน สร้างอาชีพ นักศึกษามีงานทำ

ร้านกาแฟ หลักสูตรสร้างงาน สร้างอาชีพ นักศึกษามีงานทำ

15 กันยายน 2018
1679   0

การศึกษานอกห้องเรียน กับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

การเรียนรู้ที่ดีอีกทางหนึ่งคือการเรียนรู้นอกห้องเรียน เนื่องจากนักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง” นี่คือศูนย์การเรียนรู้นอกห้องเรียนแห่งใหม่ ร้านกาแฟแห่งเเรกและเเห่งเดียวในวิทยาลัยฯ ที่ให้บริการในรั้วสถานศึกษา เป็นร้านกาแฟสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพราะปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น หลายสถานศึกษาต่างปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเพิ่มทักษะจากการเรียนนอกห้องเรียน


ร้านกาแฟเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้นอกห้องเรียนในเฉพาะด้านได้ เช่น การบริหารจัดการ การบริการ และคุณภาพของสินค้าต่างๆ ซึ่งร้านกาแฟในวิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปางนี้ เป็นสถานศึกษาอีกแห่งที่เปิดเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาเรียนรู้ และใช้ความรู้ที่มีอยู่ ในการจัดการร้านกาแฟแห่งนี้ได้


นางสาวนารีนาฎ ทิวงศ์ษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กล่าวว่า “สิ่งที่ได้คือทักษะการสื่อสาร งานบริการ และเทคนิคในการชงกาแฟ อีกทั้งยังได้ความรู้เรื่องการตลาด ที่สามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษาของตนได้”

การเรียนรู้ในร้านกาแฟแห่งนี้จะมีครูที่ปรึกษา คอยติดตามและประเมินผลทุกสัปดาห์ และมีพี่เลี้ยงคือผู้จัดการร้าน สอนการชงเครื่องดื่ม รวมไปถึงการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย ร้านกาแฟนี้ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งนักศึกษาและชาวบ้านในชุมชน โดยให้คนในชุมชนเข้ามาศึกษาดูงาน และเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สามารถนำทักษะอาชีพไปสร้างงาน สร้างเงิน ได้ทันที เหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อย จบแล้วมีใบประกาศนียบัตรรับรอง
ว่าที่พันตรีณรงค์ศัดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน กล่าวว่า “การนำเอาความรู้ในห้องสี่เหลี่ยมไปสู่การปฏิบัติจริง ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแห่งนี้ เป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นการตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือการตอบสนองนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ทุกคนในประเทศนี้ต้องมีงานทำ เราจะทำอย่างไรให้ทุกคนเรียนรู้อาชีพ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้”

                                                                                                   ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมืองรายงาน

error: Content is protected !!