ข่าวทั่วไป » ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

12 มิถุนายน 2018
808   0

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง รวบรวมเงินสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คือ เด็กชายบุญรักษา กาวิละพันธ์ อายุ 4 ปี ซึ่งกำพร้าทั้งบิดาและมารดา โดยเป็นบุตรของนางเกสรีพร กาวิละพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ที่ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวและไทรอยด์เป็นพิษ ทั้งนี้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อสมทบทุนการศึกษาและทุนทรัพย์ในการยังชีพ เป็นจำนวนเงิน 5,300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)ให้กับคุณยายของเด็กชายบุญรักษา กาวิละพันธ์ และดร.ปรภูมิ อินจับ โดยมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่พริกวิทยา เป็นตัวแทนร่วมรับมอบเงินดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

error: Content is protected !!