11 กันยายน 2018
613   0

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 68

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับเกียรติจาก สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญ เพราะต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้แสดงศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ หรืองานหัตกรรมที่หลากหลาย โดยมีนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพที่มีอยู่ และคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

error: Content is protected !!