ข่าวเด่น » ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานประเพณี วิถีถิ่นล้านนา”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานประเพณี วิถีถิ่นล้านนา”

12 มิถุนายน 2018
972   0

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “สืบสานประเพณี วิถีถิ่นล้านนา” ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ภายในกิจกรรมพบกับการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย, การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา, การประกวดศิลปะการแสดงร่วมสมัย, การประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง, นิทรรศการการประกวดภาพถ่าย “เฮือนบ่าเก่าเล่าเรื่องลำปาง” กาดหมั้วคัวเมือง และกิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๖๗๐๑-๒ หรือ ๐๖๓-๔๓๖๐๓๙๓ (คุณวีรศักดิ์ ของเดิม)

error: Content is protected !!