ข่าวเด่น » ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานระดับประเทศ

ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานระดับประเทศ

10 กันยายน 2018
1292   0

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจาก 30 โรงเรียน ทั่วประเทศ ในการนำเสนอนิทรรศการต่อยอดโครงการ Best Practice และได้รับรางวัลโรงเรียนต่อยอดยอดเยี่ยม “Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน” ระดับประเทศ

โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)ผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนักเรียนและครูได้ผ่านการอบรมค่ายห้องเรียนสีเขียวในระดับภูมิภาคมาแล้ว และมีการนำความรู้ด้านพลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปิดไฟ ถอดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้งาน มาขยายผลที่โรงเรียน และนำไปขยายผลสู่ครอบครัว และชุมชน ต่อไป

error: Content is protected !!