ข่าวประชาสัมพันธ์ » รพ.มะเร็งประกาศแจ้งทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ

รพ.มะเร็งประกาศแจ้งทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ

10 กันยายน 2018
1194   0

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ ที่ขาดการติดต่อเกิน 3 ปี โดยปีสุดท้ายที่มารับบริการคือปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาพื้นที่การจัดเก็บเอกสารที่มีอย่างจำกัด

ในการนี้ สำหรับผู้มารับบริการตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก (ตรวจสุขภาพ) หรือญาติของผู้ป่วยที่เสียชีวิต หากมีความประสงค์ขอรับเอกสารประวัติดังกล่าว ขอความกรุณาติดต่อสอบถามและขอรับได้ที่งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054 335262-8 ต่อ 223 214 และ 109 ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

error: Content is protected !!