ข่าวทั่วไป » ปลูกป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริฯ

ปลูกป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริฯ

8 กันยายน 2018
760   0

ชมรมแม่วักฯและมูลนิธิวทัญญู ณ ถลาง จัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนาม MOU. ร่วมเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ระหว่างชมรมแม่วัก กับโรงเรีบนชุมชนบ้านแม่ฮาว

ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ย. ที่บริเวณสวนป่าสมุนไพรและสวนป่าชุมชนบ้านนางแล หมู่ที่ 13 บ้านนางแล ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานกิจกรรมปลูกป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัด โดย ชมรมแม่วักฯและมูลนิธิวทัญญู ณ ถลาง

 

โดย นายประหยัด แลสันกลาง ผู้ใหญ่บ้านบ้านนางแล กล่าวต้อนรับประธานในพิธีฯ และคณะฯ ,นายไพบูลย์ ชุ่มใจ ประธานชมรมแม่วัก กล่าวรายงานฯ ประธานในพิธีเป็นสักขีพยานกันเซ็น MOU การร่วมมือเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระหว่างชมรมแม่วักกับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว จากนั้นประธานมอบพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำ 13 หมู่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎร

หลังกล่าวเปิด ประธานฯ พร้อมด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง และคณะฯ ได้ร่วมยิงหนังสติ๊กที่มีลูกเม็ดมะค่าโมงและเมล็ดพันธุ์ไม้เสี้ยวป่าอยู่ข้างในเข้าไปในป่า พร้อมกับผู้อาสาร่วมยิงเมล็ดพันธุ์ไม้อีก 50 คน จากนั้นมีพิธีปล่อยพันธุ์ไก่ป่าจำนวน 9 ตัวเข้าไปในสวนป่า และร่วมปลูกป่าด้วยพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ จำนวน 3,180 ต้น..

 

error: Content is protected !!