ข่าวเด่น » โต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ภาคเหนือ

โต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ภาคเหนือ

7 กันยายน 2018
824   0

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ กิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตภาคเหนือ

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาความรู้ และทักษะให้กับนักเรียนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน สำนักพัฒนานวัตกรรมจึงจัดกิจกรรมแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองโลก “Moving Forward to Global Citizenship and Sustainability” โดยมีนายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นผู้กล่าวรายงาน และดอกเตอร์ เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด

ในการนี้นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง

error: Content is protected !!