ข่าวทั่วไป » ลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

ลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

6 กันยายน 2018
870   0

เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเยี่ยมชมเมืองเก่านครลำปาง ภายใต้โครงการ “นครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว”
ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน ภายใต้โครงการ “นครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว” โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง และผู้แทนชุมชนในพื้นที่ ร่วมปั่นจักรยานท่องเที่ยวย่านเมืองเก่านครลำปาง เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ถนนคนเดินกาดกองต้า ถนนสายวัฒนธรรม วัดประตูป่อง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดปงสนุก บ้านหลุยส์ หออะม๊อก มิวเซียมลำปาง สะพานรัษฏาภิเศก ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยการใช้รถจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดลำปางสู่นครแห่งจักรยานต่อไป ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา…
error: Content is protected !!