คลิปข่าว » สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน จัดงานบุญที่ยิ่งใหญ่ “ประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561”

สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน จัดงานบุญที่ยิ่งใหญ่ “ประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561”

4 กันยายน 2018
1944   0

สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน จัดงานบุญที่ยิ่งใหญ่ “ประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561” ที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพุทธกาล ณ สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ถ.สุเรนท์ อ.เมือง จ.ลำปาง ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2561

“สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน ” เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดขึ้น โดยจะจัดขึ้นในเดือน 7 ตามจันทรคติของจีน ซึ่งถือเป็นประเพณีที่มีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนาน กว่า 100 ปี ถือประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติ พร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ นับว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ที่มีการสืบทอดกันมานานตั้งแต่สมัยพุทธกาล ด้วยการนำสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ มากราบไหว้เพื่ออุทิศส่วนกุศล หลังจากนั้นทางสมาคมฯ จะรวบรวมสิ่งของและจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อนำแจกจ่ายแก่ประชาชน

ประเพณีทิ้งกระจาด นับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของสมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน และศาลเจ้า หลายๆ แห่ง ที่มีการจัดพิธีทิ้งกระจาด เป็นเทศกาลประจำทุกปี ที่ถือว่านอกจากจะได้ทำบุญแล้วยังเป็นการทำบุญอุทิศให้ดวงวิญญาณ และให้ทานให้แก่ผู้ยากไร้ ควบคู่กันไปด้วย พร้อมความสุขใจของผู้ให้และผู้รับ

โดยในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. อัญเชิญตะเกียงฟ้าดิน เวลา 10.30 น. พิธีสวดมนต์เปิดมณฑลพิธี (ไคตั้ว) เวลา 15.00 น. พิธีลอยกระทง เวลา 19.00 น. พิธีมนต์เวียนธูป เวลา 20.00 น. อัญเชิญองค์โป๊ยเซียนโจวซือประทับทรงโปรดดวงวิญญาณตามท้องถนนในเขตเทศบาลนครลำปาง

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล เวลา 09.30 น. พิธีถวายพุทะบุชา (ก้งฮุก) เวลา 10.30 น. อัญเชิญองค์โป๊ยเซียนโจวซือประทับทรงเจิมของเครื่องเส้นไหว้ เวลา 11.00 น. รับประทานอาหาร เวลา 11.45 น. ฯพณฯ ไพโรจน์ โล่สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย และนายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง (ประธานในพิธี) ประกอบพิธีเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ (ซีเจี๊ยะ) เวลา 13.00 น. แจกทาน (ข้าวสาร อาหารแห้ง) เสร็จพิธี

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชน ร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

 

สมาคมสว่างนครลำปางธรรมสถาน โทร. 054 – 221666, 054 – 221888

error: Content is protected !!