ข่าวการศึกษา » นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ พร้อมเป็นหนึ่งในตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศ

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ พร้อมเป็นหนึ่งในตัวแทนแข่งต่อระดับประเทศ

11 มิถุนายน 2018
746   0

เมื่อเร็วๆนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งนักศึกษาจำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC 2018 ภาคเหนือ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต  โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 


สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้มีนายณัฐกรณ์ พิสปิงคำ  นายวัชรพล ภานุมาศ นายจตุรพัฒน์ จิตเทพ นายวัชรากร อ่วมภมร  นายวราวุฒิ ฉัตรมณี  นายรักษ์ศีล สุระวัง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีอาจารย์ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร  และอาจารย์จิรพนธ์ ทาแกง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 


การจัดแข่งขันดังกล่าวจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยการสนับสนุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่  แอร์พอร์ต เแข่งขันภายใต้โจทย์เกี่ยวกับความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวะศึกษาใช้เวลาในคณการทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์และพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการหุ่นยนต์รวมถึงระบบอัตโนมัติ อันเป็นการสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การแพทย์ การทหาร   การบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการวางแผน ออกแบบการทำงาน  อย่างเป็นระบบ

 


ตลอดจนให้โอกาสเยาวชนในภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ความคิดในเวทีระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  มีนักศึกษาเข้าร่วม 14 สถาบัน โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาแต่ละทีมด้วยการจับฉลากคละกันทุกสถาบัน ผลปรากฏว่านายณัฐกรณ์ พิสปิงคำ เป็นหนึ่งในตัวแทนทีมชนะเลิศ และนายจตุรพัฒน์ จิตเทพ เป็นหนึ่งในตัวแทนทีมรองชนะเลิศอันดับสอง เข้าแข่งต่อระดับประเทศในวันที่ 4 – 23 มิถุนายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะได้ผู้ชนะ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อระดับนานาชาติ ในวันที่  6-18 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

error: Content is protected !!