คลิปข่าว » ปตท.พาสื่อฯลำปางดูงานศูนย์เรียนรู้ธุรกิจน้ำมัน (คลิป)

ปตท.พาสื่อฯลำปางดูงานศูนย์เรียนรู้ธุรกิจน้ำมัน (คลิป)

31 สิงหาคม 2018
1168   0

ปตท. นำสื่อมวลชนลำปาง ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจน้ำมัน การค้าปลีก ควบคู่ไปกับการสร้างพื้นที่สีเขียวป่าในกรุง พร้อมจัดกิขจกรรมสันทนาการท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นกันเอง

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายภัทรพร อาวรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำผู้บริหารและ นายองอาจ ศรีพยัคฆ์ ผจก. ส่วนวิจัยพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยพนักงานฯ ต้อนรับคณะสื่อมวลชน จ.ลำปาง ศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจน้ำมัน การค้าปลีก และโครงการป่าในกรุง ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศใจกลางเมืองหลวง นายภัทรพร เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาสื่อมวลชน จ.ลำปาง ในครั้งนี้ ได้นำสื่อมวลชนเข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (Oil Business Academy : OBA) ที่นับเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญของธุรกิจน้ำมันในทุกๆ ด้านที่เป็นพื้นฐานของธุรกิจ ทั้งการตลาดค้าปลีก และการตลาดพาณิชย์โดยมุ่งเน้นในส่วนของน้ำมันใส รวมทั้งธุรกิจเสริมภายในสถานีบริการ ตลอดจนความรู้ทางด้านเทคนิคและเชิงปฏิบัติการอื่นๆ

ซึ่งศูนย์พัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันแห่งนี้ได้แบ่งห้องการเรียนรู้ออกเป็นห้องสถานีบริการน้ำมัน ห้องระบบจ่ายน้ำมัน ห้องน้ำมันอากาศยาน ห้องวีดิทัศน์ ห้องฝึกอบรม POS ห้องน้ำมันหล่อลื่น และห้องก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยในแต่ละห้องการเรียนรู้ได้จำลองอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมเทคนิคการสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างกระจ่างชัด

หลังจากนั้น ได้นำสื่อมวลชน จ.ลำปาง เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน (Amazon Inspiring Campus : AICA) ซึ่งมีโรงคั่วกาแฟที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานที่มีกำลังการผลิต 2,700 ตันต่อปี และศูนย์ฝึกอบรมบาริสต้าที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ในทุกเพศทุกวัย โดยคาเฟ่อเมซอนได้รับซื้อเมล็ดกาแฟภายในประเทศจากมูลนิธิโครงการหลวง ในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปีละ 100,000 กิโลกรัม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกาแฟในประเทศ รวมทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เข้มแข็งบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอีกด้วย

 

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง แหล่งออกซิเจนแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ที่ ปตท. ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ โดยได้นำทฤษฎีการปลูกป่านิเวศของศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้การปลูกป่าของ ปตท. โดยปรับปรุงพื้นที่กว่า 12 ไร่ บนถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ ให้กลายเป็นป่านิเวศที่มีพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้หายากรวมถึง 250 ชนิด “กลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ พร้อมทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทย เพื่อให้เป็นสังคมที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นสังคมที่น่าอยู่ อีกทั้งยังคงขยายการเติบโตไปสู่ระดับสากล เพื่อต่อยอดความสำเร็จ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ

โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ปตท. ยังได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการกับคณะสื่อมวลชนด้วยความเป็นการเอง โดยได้จัดประกวดแต่งกายในตีมร้อค พร้อมมีการจับสลากมอบรางวัลแก่สื่อมวลชนผู้โชคดี และร่วมร้องเพลงเพื่อสานสัมพันธไมตรีดีๆ ที่มีในฐานะแหล่งข่าวกับผู้สื่อข่าวที่ดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา…

error: Content is protected !!