ข่าวการศึกษา » โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ

11 มิถุนายน 2018
1242   0

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ จัดอบรมนักเรียนแกนนำ วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ ให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมปันเจิง เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

 

 

 

 


นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ เป็นประธานการอบรมนักเรียนแกนนำ วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ โดยมีนางรุ่งทิวา ธีระตระกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของ นายมานพ ใจติขะ และคณะ วัตถุประสงค์การอบรมฯ ครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนแกนนำ มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีลดความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อม และสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการแสวงหาความช่วยเหลือ หรือค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญภาวะที่นำไปสู่เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน หรือการตั้งครรภ์โดย ไม่พึงประสงค์ต่อไป

error: Content is protected !!