28 สิงหาคม 2018
521   0

SHOW & SHARE

นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมนายทวีศักดิ์  พุฒมาเล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดงาน SHOW & SHARE SESA 35 2018 ทุกโรงเรียน “ดี” จึงควรนำสิ่งดีๆ ที่โรงเรียนมีมาโชว์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของดีจากโรงเรียนและเครือข่ายการเรียนรู้ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีนายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน จังหวัดลำพูน

 

error: Content is protected !!