ข่าวเด่น » ข่าวดี..เปิดจองแล้วบ้านคนไทยประชารัฐ

ข่าวดี..เปิดจองแล้วบ้านคนไทยประชารัฐ

27 สิงหาคม 2018
1688   0

ข่าวดีสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสงัสดิการแห่งรัฐ และประสงค์จะมีบ้านเป็นของตัวเอง ขณะนี้กรมธยารักษ์ เปิดโอกาสให้แล้ว โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” โดยติดต่อแจ้งความจำนงค์ได้ภายในเดือนกันยายน 2561 นี้..

ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า ขณะนี้ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง กรมธนารักษ์ ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ประสงค์จะมีบ้านเป็นของตนเอง ได้แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ตามมติของคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ เฟส 2 บนที่ดินกรมธนารักษ์ จำนวน 8 แปลงใน 8 จังหวัด

ประกอบด้วย ชลบุรี ประจวบคิรีขันธ์ อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น เชียงรายเชียงใหม่ และลำปาง พื้นที่รวม 317.2 ไร่ สร้างทั้งหมดจำนวน 2,757 ยูนิต รูปแบบบ้านแฝดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางวา บ้านแถวพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางวา และอาคารชุดพักอาศัย พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางวา ราคาอยู่ที่ 350,000 – 700,000 บาทต่อยูนิต

สำหรับจังหวัดลำปางก่อสร้างบนที่ราชพัสดุ ในเขต ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ เนื้อที่ร่วม 55 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา ก่อสร้างเป็น 3 แบบ เนื้อที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางวา ประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้ ที่สนใจจะมีบ้านเป็นของตนเอง สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลำปาง

หรือทางเว็บไซต์ http://www.treasury/.go.th/pv_lampang/main.php?filename=index ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้..

error: Content is protected !!