ข่าวเด่น » หวังงานแจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัลฯ ช่วยดันเศรษฐกิจเมืองปาน

หวังงานแจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัลฯ ช่วยดันเศรษฐกิจเมืองปาน

24 สิงหาคม 2018
711   0

ผู้ว่าฯ ลำปาง ผู้ประกอบการชมรมท่องเที่ยวเมืองปาน เตรียมความพร้อมจัดงานแจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล ขณะที่ชาวเมืองปาน ผู้ประกอบการท้องถิ่น ต่างตื่นตัวรับงานเทศกาลดนตรีครั้งนี้ โดยหวังเป็นกิจกรรมสร้างโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้พบปะส่วนราชการ ผ้ปูระกอบการและชมรม
ท่องเที่ยวเมืองปาน เพื่อหารือเรื่องการเตรียมการ และขยายผลการจัดงาน “แจ้ซ้อน มิวสิค เฟสติวัล : คืนวันพระจันทร์
ลำปาง” ณ ปางม้า ปางล้อ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค. 2561 ภายใต้แคมเปญ “ลำปาง ปลายทางฝัน” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร อาหารพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์โอทอปในพื้นที่

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้แลกเปลี่ยนแนวคิดนโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้าน
เกษตรคุณภาพเกษตรสุขภาพและคณะเกษตรรวมถึงการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยอาศัยโอกาสและช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์งาน แจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล ครั้งนี้ ในลักษณะ Music Marketing ไม่เพียงแต่เป็นการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต
หรือดนตรี แล้วจบไปแต่จะสร้างโอกาส ให้อำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มให้เป็นที่รู้จัก แก่ผู้ที่มาเยือน เพื่อบอกต่อหรือ
กลับมาอีกครั้ง ถือเป็นการสร้างรากฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป

 

สำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่การจัดงาน แจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล ในช่วงวันที่ 22-23 ส.ค.ที่ผ่านมามีการจัดเตรียม
ติดตั้งเวทีการแสดง และตกแต่งสถานที่รวมถึงการจัดการพื้นที่บูธจำหน่ายสินค้าโอทอป และสินค้าชุมชน กันอย่างต่อเนื่อง
คาดว่าสินค้าชุมชน จะเปิดขายตั้งแต่เช้าของวันที่ 25 ส่วนที่พักได้มีการสื่อสารข้อมูลกับในกลุ่มผู้ประกอบการฯ เพื่อเปิด
ศูนย์ข้อมูลบริการจองห้องพัก ภายในบริเวณงานด้วย

ด้าน นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะเจ้าของพื้นที่ลานกางเต้นท์และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ปางม้า-ปางล้อ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดลำปางร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ หน่วยงานท้องถิ่นอำเภอเมืองปาน จัดงาน เทศกาลดนตรีชมฟรี แจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล ระหว่างวันที่ 25-26 ส.ค. นี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่ที่ไม่เคนจัดขึ้นที่อำเภอเมืองปาน การจัดงานครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวอำเภอเมืองปานให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ในฐานะที่ตนเองเป็นคนเมืองปานและทำงานด้านการพัฒนาอยู่ในพื้นที่
ร่วมกับชาวบ้านมาตลอดเห็นว่า ชาวบ้านมีความตื่นตัวที่จะมีงานนี้เกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใน
กลุ่มท่องเที่ยว ทั้งรีสอร์ท ที่พัก ร้านกาแฟ ผู้ประกอบการโอทอป ต่างๆ ในนามชมรมผู้ประกอบการเมืองปานก็สื่อสารข้อมูลกัน
ค่อนข้างเหนียวแน่น เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเตรียมผลิตภัณฑ์ทั้งสินค้า และบริการการท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือน
ที่มาเที่ยวชมงานดนตรีครัังนี้ อย่างเต็มที่ โดยยังคงเน้นการนำเสนอวิถีคนเมืองปาน ที่มีความเป็นอยู่เงียบสงบ ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ อาหารการกินแบบพื้นบ้าน การต้อนรับแขกด้วยไมตรีจิต

 

ส่วน นางสาวเบญมาศ ทิสม เจ้าของธุรกิจห้องพักและร้านกาแฟ ฮิมดอยคาเฟ่ Him Doy Café เผยว่า ศักยภาพของอำเภอเมือง
ปาน มีสูงมาก ตนก็เป็นคนหนึ่งที่หันหลังให้กับการทำงานเมืองใหญ่กลับมาทำธุรกิจเล็กที่บ้านของตัวเอง เพราะเชื่อว่า เมืองที่อยู่
ท่ามกลางธรรมชาติ เดินทางไม่ไกลมากจนเกินไป มีเส้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดเชียงใหม่ แต่ที่สำคัญ เมืองปานยังมีวิถีของ
ท้องถิ่นและธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแจ้ซ้อนเป็นศูนย์กลางดึงดูดการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว ทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวอำเภอเมืองปานด้วยการจองแบบออนไลน์ ซึ่งในห้วงเวลาระหว่างที่มีงาน แจ้ซ้อนมิว
สิคเฟสติวัล ก็มีลูกค้าจองออนไลน์เข้ามาเต็มหมดแล้ว

ส่วน นายชำนาญ เลียบโลก เจ้าของธุรกิจกาแฟเลียบโลก และร้านกาแฟขุนสอย เผยว่า ชาวอำเภอเมืองปาน มีความคาดหวังและ
ตื่นเต้นกับงานนี้ค่อนข้างมาก เพราะเป็นงานที่จะดึงดูดผู้คนภายนอก เข้ามายังอำเภอเมืองปาน และ คนอำเภอเมืองปานก็ไม่
เคยจัดงานฟรีดนตรีที่มีศิลปินชื่อดังมาหลายคนพร้อมๆกัน เชื่อว่าจะเป็นกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้คนเมือง
ปานได้มีประสบการณ์ของการต้อนรับนักท่องเที่ยวครั้งใหญ่ และ เป็นโอกาสของการขายสินค้าหรือบริการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะของดีเมืองปาน คือกาแฟ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีติดอันดับโลก หากนักท่องเที่ยวได้มาเยือน มาชิมกาแฟ
ท้องถิ่น จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้อำเภอเมืองปานได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน…

error: Content is protected !!