ข่าวเด่น » มทบ.32 เปิดค่ายต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน”โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ”

มทบ.32 เปิดค่ายต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน”โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ”

24 สิงหาคม 2018
1179   0

มทบ.32 เปิดค่ายต้อนรับคณะต่างๆที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน และเป็นการสร้างรายได้ ให้ตนเองและครอบครัว ตลอดเป็นการส่งเสริม สถาบันครองครัว สร้างสังคมการเรียนรู้ รู้จักการใช้เวลาวว่งให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลอบายมุขยาเสพติด อีกทางหนึ่ง


ผู้สื่อข่าวคนเมืองเหนือออนไลน์รายงานเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ บริเวณแปลงปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ภายในชุมชนชาวค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี พร้อม พ.อ.พีรยศ กิตติโสภณ หัวหน้ากองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกันให้การต้อนรับ พร้อมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ในโครการเดินตามรอยเท้าพ่อฯ กับคณะครูและนักเรียนจากสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กลำปาง จำนวน 40 คน เพื่อให้ เด็กนักเรียนและเจ้าหน้าที่ นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อฯ ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน รู้จักความพอเพียง การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ไว้รับประทานในครัวเรือน ชุมชน รวมทั้งจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว


สำหรับโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ พ.อ.สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการ มทบ.32 กล่าวว่าสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนนงบประมาณเบื้องต้นจากทางกองทัพภาคที่3 โดย พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ซึ่งเบื้องต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีหรือ หน่วย มีความริเริ่ม จะส่งเสริม การประกอบอาชีพ ให้กับ กำลังพลของหน่วย เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการใช้พื้นที่ว่าง ภายในหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน จึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการดำเนินโครงการ ทั้งด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และ การส่งเสริมอาชีพ อื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างอาชีพให้กับกำลังพล เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนา และอีกทั้งเป็นสถานที่อบรม ให้กับส่วนราชการ ต่างๆ และผู้ที่สนใจ เป็นสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพ ให้กับพลทหาร กองประจำการ ก่อนที่จะปลดประจำการ โดยที่ผ่านมา มีกำลังพล ฃหน่วยทหาร และส่วนราชการ ตลอดจนประชาชน นักเรียนนักศึกษาที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมโครงการเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน


ทั้งนี้การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ซึ่งนอกจากจะปลอดจากสารพิษแล้ว กำลังพลยังได้บริโภคพืชผัก ที่สะอาดใหม่และสดอยู่เสมอ ตลอดถึงการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เช่น กบ เป็ด ไก่ และปลานิล เป็นต้น ซึ่งเมื่อเหลือจากรับประทานแล้ว กำลังพลผู้เลี้ยงยังสามารถนำไปขาย ที่ตลาดนัดหน้าค่าย หรือ”กาดม่วนใจ๋   “เป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง และยังเป็นการส่งเสริมสถาบันครองครัว สร้างสังคมการเรียนรู้ รู้จัก การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข ยาเสพติด ได้อีกทางหนึ่งด้วย.

 

 

สุจิต อาสนะนันนท์…ข่าว

error: Content is protected !!