ข่าวประชาสัมพันธ์ » รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณครั้งที่ 1

รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณครั้งที่ 1

23 สิงหาคม 2018
1073   0

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณฯ แก่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ที่บริจาคโลหิตครบตามกำหนด

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องล้านตอง ชั้น 6 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จำนวน 15 คน เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยเหรียญดังกล่าวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้ที่บริจาคโลหิตครบ 108 ครั้ง  และ 36 ครั้ง เพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน)

error: Content is protected !!