ข่าวประชาสัมพันธ์ » เทศบาลนครลำปางซ่อมแซมผิวถนนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ

เทศบาลนครลำปางซ่อมแซมผิวถนนในพื้นที่เขตเทศบาลฯ

21 สิงหาคม 2018
544   0

เทศบาลนครลำปาง เข้าดำเนินการราดยางซ่อมแซมผิวถนนในพื้นที่ฯ อำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนให้เป็นไปด้วยความปลอดภัย

เทศบาลนครลำปาง โดยสำนักการช่าง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการราดยางซ่อมแซมผิวถนน บริเวณถนนวังขวา (ชุมชนบ้านดงไชย ซอย 4, ข้างร้านอาหารเมธาเฮ้าส์) ถนนฉัตรไชย (ข้างร้านจักรยานบันเทิง) และถนนบุญวาทย์ (ข้างร้านลำปางการพิมพ์) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยต่อไป

error: Content is protected !!