ข่าวทั่วไป » ยกย่องชุมชนการเคหะฯต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ยกย่องชุมชนการเคหะฯต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

19 สิงหาคม 2018
660   0

เทศบาลนครลำปาง มอบป้ายประกาศเกียรติคุณแก่ ชุมชนการเคหะนครลำปาง ชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานมอบป้ายประกาศเกียรติคุณแก่ ชุมชนการเคหะนครลำปาง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบ ด้านการพัฒนาชุมชนเมืองตามปรัชญาศรษฐกิจพอเพีย ภายใต้โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 6 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการชุมชนการเคหะนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง

error: Content is protected !!