คลิปข่าว » วิทยาลัยการอาชีพเถิน มอบทุนการศึกษา นร.,นศ. เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 89 ราย

วิทยาลัยการอาชีพเถิน มอบทุนการศึกษา นร.,นศ. เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 89 ราย

18 สิงหาคม 2018
1008   0

ว่าที่พันตรีณรงศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนระบุผู้รับ และทุนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น มีนายวณิชย์ อ่วมศรี ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภพการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา เป็นประธานมอบทุนการศึกษาจำนวน 83 ทุน จำนวนเงินกว่า 380,000 บาท

ทั้งนี้การจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้เรียน ประกอบการการดำเนินโครงการการเยี่ยมบ้านผู้เรียน ซึ่งทำให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของผู้เรียน ทางวิทยาลัยจึงได้เร่งระดมหาทุนการศึกษา เพื่อจัดสรรให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง


การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ มีผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนฯหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ ผู้ประกอบการห้างร้าน สมาคมผู้ปกครอง และมีผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศไทย ในช่วงวันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นเงินจำนวนกว่า 380,000 บาท มีผู้บริจาคทั้งสิ้น 117 ราย


อย่างไรก็ตาม ทางกองทุนได้นำเงินบริจาค ดังกล่าว จัดสรรตามขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขอรับทุน ตามวัตถุประสงค์โครงการโดยได้แบ่งการมอบทุนเป็น 3 ประเภท 1. ประเภททุนเรียนดีเกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไป 2.ประเภททุนความประพฤติเรียบร้อยแต่คาดแคลนทุนทรัพย์ 3.ทุนระบุผู้รับ ทั้งนี้ที่ผ่านมีผู้ยืนใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ทั้งหมดกว่า 100 ราย และผ่านเกณฑ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณามอบเงินให้ความช่วยเหลือ จำนวน 89 ราย.

ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง

error: Content is protected !!