ข่าวเด่น » กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง จัดสรรรายได้จากงานเดิน-วิ่งฯ ให้เยาวชน 350,000 บาท

กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง จัดสรรรายได้จากงานเดิน-วิ่งฯ ให้เยาวชน 350,000 บาท

16 สิงหาคม 2018
760   0

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  มอบเงิน   สนับสนุนการศึกษาจากกองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ลำปาง มีฐานะยากจนและผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 70 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท

        น.ส.สุรีย์นิภา ตาลคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา อ.งาว จ.ลำปาง กล่าวว่า “ตนมีความฝันอยากเป็นพยาบาลแต่ด้วยฐานะทางบ้านจึงไม่สามารถเรียนต่อได้ ตนจึงรู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา ซึ่งเงินจำนวนนี้มีความสำคัญต่อตนมาก  เพราะจะนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเป็นค่าเดินทางในการไปศึกษาต่อไป”

กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปางก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2535  โดยก่อตั้งขึ้นจากการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่จัดสรรรายได้จากการจัดการแข่งขันเพื่อสนับสนุนการศึกษา อาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียนและกีฬาแก่นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติหรือความเดือดร้อนอื่นๆ  ที่คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณา

error: Content is protected !!