ข่าว อปท. » อบจ.ลำปาง ร่วมแก้ปัญหา “สับปะรด” เปิดพื้นที่ขายช่วยเกษตรกร

อบจ.ลำปาง ร่วมแก้ปัญหา “สับปะรด” เปิดพื้นที่ขายช่วยเกษตรกร

8 มิถุนายน 2018
966   0

 

          “สับปะรด” เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของจังหวัดลำปางจากข้อมูลสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัดแหล่งเพาะปลูกสับปะรดมีมากที่สุดคือ ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลบ้านแลง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง รวมพื้นที่ปลูกประมาณ 20,000 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นสับปะรดพันธุ์ “ปัตตาเวีย” ที่มีลักษณะโดดเด่น ลูกโต เนื้อแน่น และพันธุ์ “น้ำผึ้ง” ที่มีเนื้อหวานฉ่ำ รสชาติอร่อย แตกต่างจากสับปะรดพันธุ์อื่นๆโดยในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคมของทุกปีจะมีผลผลิตออกมามาก และจากข้อมูลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดไม่น้อยกว่า 6 หมื่นตัน อีกทั้งผลผลิตสับปะรดจากจังหวัดอื่นๆก็มีปริมาณมากเช่นกัน ส่งผลให้ราคาสับปะรดต่ำลงทำให้เกษตรกรผู้ปลูกประสบปัญหาในการจำหน่ายสับปะรด

 

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชน  ตลอดจนถึงการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  อีกทั้งวางแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน   จึงร่วมแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดล้นตลาดโดยได้รับการประสานจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดลำปางขอเปิดพื้นที่จำหน่ายสับปะรดบริเวณหน้าสำนักงาน อบจ.ลำปาง ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปางเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมีช่องทางในการจำหน่ายสับปะรดมากขึ้น อีกทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาได้เลือกซื้อสับปะรดจากผู้ขายโดยตรงในราคาไม่แพงนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ยังได้ร่วมอุดหนุนซื้อสับปะรด จำนวน 1,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย

 

          “สับปะรด”พันธุ์ “ปัตตาเวีย” และพันธุ์ “น้ำผึ้ง”  ของ จ.ลำปางจัดเป็นผลไม้ขึ้นชื่อ มีรสชาติหวานอร่อย ประชาชนสามารถเลือกซื้อไปรับประทานหรือนำไปเป็นของฝากก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์สับปะรดของจังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและส่งเสริมด้านการตลาด  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น.

error: Content is protected !!