คลิปข่าว » ยกระดับสินค้าเซรามิกฯให้ติดเทรนด์ตลาด 4.0 (คลิป)

ยกระดับสินค้าเซรามิกฯให้ติดเทรนด์ตลาด 4.0 (คลิป)

15 สิงหาคม 2018
828   0

14 ผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดลำปาง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ลานกุ๊กไก่ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมชมนิทรรศการการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง ที่ได้รับการออกแบบ โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกในรูปแบบใหม่ มีการผสมผสานผลิตภัณฑ์จากไม้และหรือผ้า ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาด ในพิธีปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมของ จ.ลำปาง

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและความตั้งใจเข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 14 ราย ได้แก่ ผู้ประกอบการไม้ จำนวน 2 ราย, ผู้ประกอบการผ้า จำนวน 2 ราย และผู้ประกอบการเซรามิก จำนวน 10 ราย โดยผู้เชี่ยวชาญได้เข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำในเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นรายสถานประกอบการ พร้อมดำเนินการทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ในรูปแบบ Marketing Online

การจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ต้นแบบของโครงการที่ได้รับการออกแบบโดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกในรูปแบบใหม่มีการผสมผสานผลิตภัณฑ์จากไม้และหรือผ้าให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น..

ในงานยังมีเวทีเสวนาเรื่อง “แนวทางส่งเสริมและการพัฒนายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน” โดยมี ผู้เข้าร่วมเสวนาจาก ชอวอแฮนดิคราฟท์โดย คุณ วาริ วัฒนทุกข์ โรงงาน เอ็กคูลซีฟ เซรามิค โดย คุณทิวาพร กิตติโรจนา วิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์กลุ่มเย็บปักถักร้อยโดยคุณสุชานาถ เปี่ยมสุข และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมี คุณสุชาดา ศรีทิน นักจัดรายการ FM 99 เมกะเฮิรตซ์อสมท.ลำปาง เป็นพิธีกรฯ…

error: Content is protected !!