ข่าวเด่น » เชิญร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา

เชิญร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา

14 สิงหาคม 2018
1001   0

วิทยาลัยการอาชีพเถิน จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น โดยมีนายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษา (นักวิชาการทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

ในปีนี้ นับเป็นปีที่ 3 แล้วที่หน่วยงานทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการห้างร้าน สมาคมผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมสมทบเงินกองทุนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน

อย่างไรก็ตาม ขอเรียนเชิญท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ร่วมบริจาค เงินทุนการศึกษา เลขที่บัญชีธนาคาร กรุงไทย ชื่อ ทุนการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเถิน 518-0-72898-3 ให้เด็กๆได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น.

error: Content is protected !!