ข่าวประชาสัมพันธ์ » ย้ายโขลงช้างห้าแยกไปอยู่ถนนวัฒนธรรม

ย้ายโขลงช้างห้าแยกไปอยู่ถนนวัฒนธรรม

13 สิงหาคม 2018
750   0

เทศบาลนครลำปาง ขนย้ายรูปปั้นโขลงช้างบริเวณสวนสาธารณะห้าแยก ไปไว้ที่ถนนสายวัฒนธรรม เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองเก่าแหล่งทำไม้ภาคเหนือ และเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งของเมืองลำปาง...

เทศบาลนครลำปาง ดำเนินการย้ายรูปปั้นโขลงช้าง จากสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ไปไว้ยังถนนสายวัฒนธรรมท่ามะโอ-ประตูป่อง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของบริบทเรื่องราวท้องถิ่น ย่านเมืองเก่านครลำปาง ที่อดีตเคยเป็นแหล่งธุรกิจการค้าไม้ของจังหวัดลำปาง ซึ่งมีช้างเป็นพาหนะ ตลอดจนเพื่อสร้างจุดเช็คอินแห่งใหม่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมท่ามะโอ-ประตูป่อง อำนวยความสะดวกให้ชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจเป็นที่ระลึก อีกด้วย

ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปาง ยังจะได้เร่งดำเนินการตกแต่งสวนหย่อมขนาดเล็ก พร้อมประดับโคมไฟโดยรอบให้มีสีสันสวยงามสำหรับเป็นจุดพักผ่อนและมุมเก็บภาพประทับใจอีกแห่งหนึ่งของเมืองลำปาง..

 

error: Content is protected !!