ข่าวเด่น » “วัชรินทร์ ศานต์ตระกูล” แม่ดีเด่นแห่งชาติปี 61

“วัชรินทร์ ศานต์ตระกูล” แม่ดีเด่นแห่งชาติปี 61

10 สิงหาคม 2018
3876   0

ขอแสดงความยินดีกับ นางวัชรินทร์ ศานต์ตระกูล แม่ดีเด่นเทศบาลนครลำปาง ปี 2560 ประเภท “แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” ได้รับการคัดเลือกจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็น “แม่่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561”  ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยจะเข้ารับประทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำ 2561 จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม นี้ ถือเป็นเกียรติประวัติแก่วงค์ตระกูลและความภาคภูมิใจชาวจังหวัดลำปางอย่างยิ่ง..

นางวัชรินทร์ ศานต์ตระกูล (แม่ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561) ปัจจุบันอายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 539/543 ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

*จบการศึกษา คณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, เศรษฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศิลปศาสตร์บัณฑิต- พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร, / ประกาศนียบัตรผู้นำชุมชน สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

*อาชีพ รองประธานกรรมการ หจก. ลำปางวิศวกรรม

*คู่สมรส นายกระจ่าง ศานต์ตระกูล มีบุตร 3 คน คือ 1. นายกวิน ศานต์ตระกูล อายุ 40 ปี อาชีพ กรรมการผู้จัดการ หจก.ลำปางวิศวกรรม 2. น.ส.จิตติมา ศานต์ตระกูล อายุ 39 ปี อาชีพ Director of operation  บริษัท EQHO Communication จำกัด และ 3. นายวรพันธ์ ศานต์ตระกูล อายุ 36 ปี อาชีพ Product Manager บริษัท Novatis (ประเทศไทย) จำกัด

^ประวัติและความดีของแม่ฯ : ด้านการประกอบอาชีพ ก่อตั้ง หจก.ลำปางวิศวกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2519 – ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจโดยน้อมแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักกคุณธรรมซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรตามหลักคำสอน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ดูแลผู้ร่วมงานด้วยเมตตา ได้รับความไว้วางใจสามารถขยายงานไปทั่วเขตภาคเหนือ

*ด้านคุณธรรม : ประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกและเยาวชนฯ ถวายความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระะมหากษัตริย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ รุ่น 1 ศาลจังหวัดลำปาง แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ทุ่มเทแก้ไขปัญหาเยาวชน  กล่อมเกลาผู้หลงผิดให้กลับมาเป็นลูกที่ดีมีอนาคตที่ดีได้เป็นจำนวนมาก ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสถานฟื้นฟูเด็ก – เยาวชนลำปาง ทำโครงการ-กิจกรรมด้านความรู้ด้านวิชาชีพแก่สตรี-เยาวสตรี ทั้งในสถานผู้ต้องขังหญิง และสถานบำบัดฟื้นฟู ไม่เป็นภาระสังคม

*ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมองค์กรการกุศลอย่างต่อเนื่องร่วม 40 ปี อาทิ สภาสตรีแห่งชาติ / สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ / สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ / สภาอุตสาหกรรม จ.ลำปาง / สโมสรฝึกพูด จ.ลำปาง / มูลนิธิสถานฟื้นฟูเยาวสตรีลำปาง

*ด้านความเป็นแม่ อบรมเลี้ยงดูลูก 3 คน ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด ให้การศึกษาที่ดีที่สุด และเล่นกีฬา สอนให้เป็นชาวพุทธ เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตใจนักกีฬา เสียสละ เมตตา ไม่เบียดเบียนสังคม หมั่นศึกษาฯ จนทำให้ลูกทุกคนประสบความสำเร็จ มีการศึกษาและหน้าที่เจริญก้าวหน้า

*ประวัติความดีของลูก ลูกทั้ง 3 คน ไฝ่ศึกษาผลการเรียนดี มีความเพียรในการประกอบอาชีพ ผ่านการเกณฑ์ทหารและบวชเรียนเมื่อถึงวัยอันควร

1.นายกวิน ศานต์ตระกูล จบปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Computer จาก University of Canberra

2. น.ส.จิตติมา ศานต์ตระกูล จบปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม Digital Media จาก Sydney University

3.นายวรพันธ์ ศานต์ตระกูล จบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ปริญญาโทบริหาร จาก University of East Anglia

ลูกทั้ง 3 คน ระหว่างเรียนตั้งแต่ระดับประถม – อุดมศึกษา เป็นตัวแทนร่วมแข่งขันแบดมินตันระดับโรงเรียน – จังหวัด – ภูมิภาค และระหว่างนักเรียนต่างชาติ ได้รับรางวัล สร้างชื่อเสียงให้ครอบครัวและสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เล็กจนโต มีหน้าที่การงานที่ดีในระดับผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การร่วมสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียน / การร่วมบริจาคทำกุศลทางศาสนา / การวิ่งเพื่อมูลนิธิต่างๆ

(ข้อมูลจากรางวัลแม่ดีเด่น เทศบาลนครลำปาง ปี 2560)

error: Content is protected !!