ข่าวเด่น » มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ

มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ

9 สิงหาคม 2018
925   0

เทศบาลนครลำปาง มอบป้ายประกาศเกียรติคุณแก่ ชุมชนการเคหะนครลำปาง ชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานมอบป้ายประกาศเกียรติคุณแก่ ชุมชนการเคหะนครลำปาง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ด้านการพัฒนาชุมชนเมืองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ที่ทำการชุมชนการเคหะนครลำปาง เทศบาลนครลำปาง

 

error: Content is protected !!