คลิปข่าว » กฟผ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯบนที่ดิน25ไร่ (คลิป)

กฟผ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯบนที่ดิน25ไร่ (คลิป)

7 สิงหาคม 2018
529   0

กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบนพื้นที่กว่า 25 ไร่ มีภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนและประชาชนร่วมโครงการคับคั่ง…

ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานเมื่อวันที่ 7 ส.ค. นี้ว่า นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงกาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษาฯ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องของ กฟผ.แม่เมาะ มาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ดำเนินการแล้วประมาณ 2,309 ไร่

โดยในปีนี้ ได้ดำเยินการปลูกป่าบริเวณทิ้งดินจากการเหมืองลิกไนต์ด้านตะวันตกเฉียงใต้จำนวน 25 ไร่ สำหรับพันธุ์ไม้ที่ปลูกในวันนี้เป็นพัธุ์ไม้ยืนต้นจำนวน 45 ชนิด อาทิ สัก ขะจาว ยางนา ทองกวาว นนทรี จามจุรี หูกวาง และมะค่าโมง เป็นต้น

หลังพิธีเิปิด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง ได้ร่วมโปรยเมล็ดพันธุ์มะค่าโมง พร้อมยิงเมล็ดพันธุ์โดยหนังสะติ๊กเพื่อให้ออกหน่อและยืนต้นในพื้นที่ริบบริเวณดังกล่าวด้วย

 

ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะตระหนักว่าการทำเหมืองก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประธชน์พื้นที่ จึงดำเนินการในลักษณะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูสภาพเหมือง ด้วยการปรับปรุงบูรณะพื้นที่หลังจากการใช้ทำเหมืองแล้วให้มีสภาพแวดล้อมกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม

ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ปลูกป่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมควบคู่กับการทำเหมืองลิกไนต์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2525 จนปัจจุบันเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี แล้ว มีพื้นที่ปลูกป่า ณ ปัจจุบันแล้วรวม 11,464 ไร่….

error: Content is protected !!