ข่าวเด่น » อบจ.ลำปางเปิดรับสมัครร่วมกิจกรรม”ปั่นปลูกป่า”

อบจ.ลำปางเปิดรับสมัครร่วมกิจกรรม”ปั่นปลูกป่า”

3 สิงหาคม 2018
1316   0

 

อบจ.ลำปางขอเชิญร่วม“ปั่นปลูกป่า ยิงเมล็ดพันธุ์ สร้างความเขียวขจี วันอาทิตย์ที่ 19 ส.ค. 2561 ณ ศูนย์จัดการขยะฯ สมัครทาง www.lp-pao.go.th ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 เพียง 350 คน  ร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเตรียมจัดกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน“เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยกำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ภายในบริเวณศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังคงรูปแบบเดิมโดยปั่นจักรยานรูปแบบ  Bike Rally  มีการทำกิจกรรมหา RC และเล่นเกมส์  เพื่อสร้างความสนุกสนาน สร้างความสามัคคี  เริ่มปล่อยตัวในเวลา 07.30 -09.30 น. จุดสตาร์ทอยู่ที่สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ไปยังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นรวงผึ้ง ไทร ต้นเหลืองอินเดีย มะยม ขนุน หว้า มะพร้าว  และ ยิงหนังสติ๊กปลูกป่าเมล็ดพันธุ์ยางนา ต้นยอ รวมทั้งต้นบุญนาค ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเด่นในการปลูกป่าครั้งนี้

จึงขอเชิญชวนนักปั่นจักรยานและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” โดยสมัครได้เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  www.lp-pao.go.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป รับเพียง 350 คน เท่านั้น  ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

สำหรับการจัดกิจกรรม ปั่นปลูกป่า เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการฯ จำนวน 1 ล้านบาท  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น  เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่น/จังหวัดในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามแนวยุทธศาสตร์จักรยาน 3 ส. (1 สวน 1เส้นทาง 1 สนาม)  สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการและหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น สร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในท้องถิ่นให้รับรู้และตระหนักในสิทธิ์และการใช้ถนนร่วมกันบนท้องถิ่น

โดยในช่วงที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 กิจกรรม ปั่นไหว้พระ” และวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 กิจกรรมเครือข่ายนักปั่น “ปั่นสระเกล้าดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์” ซึ่งได้รับความสนใจโดยมีนักปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย นับว่าประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง.

error: Content is protected !!