ข่าวการศึกษา » จัดอบรมเด็กนักเรียนเชิงป้องกันภัย

จัดอบรมเด็กนักเรียนเชิงป้องกันภัย

10 มิถุนายน 2018
958   0

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันภัยในสถานศึกษาให้แก่นักเรียน ตลอดรวมถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ และตะหนักถึงการป้องกันด้านสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา ณ หอประชุมโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เมื่อวันก่อน

error: Content is protected !!