ข่าวทั่วไป » หนุนปางหละปลูกไม้ 3 อย่างสร้างเศรษฐกิจ..

หนุนปางหละปลูกไม้ 3 อย่างสร้างเศรษฐกิจ..

31 กรกฎาคม 2018
595   0

ชาวบ้านปางหละยิ้มรับ จังหวัดหนุนปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สร้างเศรษฐกิจคู่ป่า พร้อมวางแผนใช้งบประมาณ ไทยนิยมยั่งยืน ทำโครงการแปรรูปตะเกียบไม้ไผ่ ขณะที่ ผวจ.ให้กำลังใจ รอฟังข่าวดีกระทรงทรัพย์เตรียมออก พรบ.ป่าชุมชน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พบปะประชาชนสอบถามปัญหาความเป็นอยู่และ ชี้แจงนโยบายรัฐบาลและจังหวัด พร้อมทั้ง ติดตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มอบกล้าไผ่โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามศาสตร์พระราชา เพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือพืชเลื่อนลอย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านปางหละ หมู่ 4 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จ.ลำปาง โดยให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง​ดูแลพื้นที่ มีสภาเกษตร​ อบต.และผู้ใหญ่บ้านช่วยกันดูแลต่อยอดโครงการให้นำไปสู่ การยกระดับรายได้และเศรษฐกิจชุมชน

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านปางหละ ถึงโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลเน้นย้ำให้นำเงินในโครงการมอบให้หมู่บ้านละ 2 แสนบาท นำไปใช้ประโยชน์ที่ส่งผลต่อการพัฒนารายได้ หรือมีส่วนช่วยเหลือในเรื่องปากท้อง เศรษฐกิจของชุมชน และยังได้กล่าวถึงแนวทางการปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามศาสตร์พระราชา ว่านอกจากเป็นพืชที่ช่วยรักษาป่าดินและน้ำ แล้วยังเป็นไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัด เกี่ยวกับการมอบกล้าไม้  พืชที่สามารถปลูกในพื้นที่ทำกิน หรือในป่าชุมชน ที่สามารถสร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้หลายพื้นที่ในจังหวัดลำปาง โดยพื้นที่บ้านปางหละ ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับกล้าไม้ไผ่ซางหม่น และไผ่รวก มะค่าโมง มะขามป้อม ลูกหว้า สัก ให้เกษตรกรปลูกเป็นพืชทดแทนการทำเกษตรเชิงเดี่ยว รวมถึงไร่เลื่อนลอย ไร่ข้าวโพด  ขอความร่วมมือประชาชนลดการทำไร่ที่ทำลายป่า และยังให้กำลังใจชาวบ้านว่า ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังจะเตรียมประกาศ พรบ.ป่าชุมชน ซึ่งอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์การเกษตรหรือปลูกป่าเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง

นุชนารถ เตชะนา ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ปางหละ ต.บ้านหวด เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้รับกล้าไม้ครั้งนี้ ถือเป็นขวัญและกำลังใจต่อชาวบ้าน เพราะชาวบ้านแถบนี้มีอาชีพทำไร่ข้าวโพด และ ตัดไม้ไผ่ขาย หากปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นได้ก็จะดี  ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็กำลังเตรียมแผนงาน ใช้งบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนจำนวน 2 แสนบาท ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ขนาดย่อมสำหรับทำตะเกียบไม้ไผ่ เพื่อต่อยอดอาชีพเดิมของชาวบ้านที่ขายไม้ไผ่เป็นลำ หรือ งานจักสาน และยังมีแผนระยะยาวยกระดับเป็นศูนย์แปรรูปไม้ไผ่รูปแบบอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของใช้จากไม้ไผ่ที่ตลาดมีความต้องหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเศรษฐกิจชุมชนในอนาคต….

“จับมือกันสร้างสรรค์บ้านเรา”

 

error: Content is protected !!