ข่าวประชาสัมพันธ์ » มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมยินดีกับบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมยินดีกับบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

31 กรกฎาคม 2018
650   0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดงานพิธีฝึกซ้อมย่อย ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม และพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  อาคารอเนกประสงค์ โดยเป็นการฝึกซ้อมการถวายความเคารพ การเดิน การแต่งกาย การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์  และการเชิญปริญญาบัตร ตลอดจนชี้แจงกำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต การจัดซุ้มแสดงความยินดี สถานที่ต้อนรับผู้ปกครอง   ญาติบัณฑิตที่จะมาร่วมแสดงความยินดี

ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานพิธีฝึกซ้อมย่อย ณ มทร.ล้านนา ลำปาง บัณฑิต และมหาบัณฑิต เตรียมเข้ารับการซ้อมใหญ่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งการฝึกซ้อมบัณฑิตออกเป็น ๒ ช่วง ได้แก่

  • ภาคเช้า บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  • ภาคบ่าย บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

พร้อมกันนี้ ในวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญทุกท่านเข้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และขอแจ้งเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิตที่มียศว่าที่ร้อยตรี กรุณานำสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากต้นสังกัด มายืนยันกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมในวันฝึกซ้อมด้วย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล โทร. ๐๘๕-๗๒๒๕๑๕๙ ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวปิดท้าย

 

 

 

error: Content is protected !!