ข่าวประชาสัมพันธ์ » มอบตู้อบฯส่งเสริมแปรรูปกาแฟแม่แจ๋ม,ป่าเหมี้ยง

มอบตู้อบฯส่งเสริมแปรรูปกาแฟแม่แจ๋ม,ป่าเหมี้ยง

30 กรกฎาคม 2018
1290   0

“ดอยแม่แจ๋ม” เป็นเขตพื้นที่สูงของอำเภอเมืองปาน สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,500 เมตร ใครๆก็ว่ากาแฟอาราบิก้าปลูกที่นี่มีรสชาติดี เพราะดินน้ำอุดมสมบูรณ์เป็นเขตต้นน้ำจากเทือกเขาผีปันน้ำ ชาวบ้านที่นี่จึงมีรายได้จากการปลูกกาแฟ ใต้ต้นไม้ในป่าเขา นอกเหนือจากการทำเกษตรนาข้าวและพืชผลอื่นๆ ในสวนในไร่ของตัวเอง ด้วยเพราะที่นี่มีกาแฟชั้นดี มีโรงคั่วและผู้ประกอบการกาแฟนำเมล็ดไปแปรรูปเป็นกาแฟคั่ว ประกวดระดับนานาชาติได้รางวัลเหรียญทอง หลายรางวัล

เมื่อวันที่  19 ก.ค. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานส่งมอบเทคโนโลยีการเกษตร ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2×2 เมตร สำหรับตากเมล็ดกาแฟกะเทาะเปลือกแล้ว(เมล็ดกะลา) และกาแฟที่สีเปลือกออกแล้ว (กาแฟสาร)  จากสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง ให้กับกลุ่มวิสาหกิจกาแฟดอยแม่แจ๋มหลายกลุ่ม  ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูที่มีแสงแดดน้อย เพื่อให้การแปรรูปสามารถทำได้เต็มศักยภาพลดเวลาการตากแห้งให้น้อยลงเมื่อเทียบกับการตากจากแสงแดดแบบพื้นบ้าน เก็บรักษาได้นาน สีสันเมล็ดกาแฟสวย กระบวนการตากแห้งที่สะอาดปลอดภัยจากการปนเปื้อนต่างๆ

ที่สำคัญเป็นการใช้เทคโนโลยีที่อาศัยประโยชน์จากพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์  จำนวน 32 ตู้ และมอบให้กับ วิสาหกิจกาแฟดอยป่าเหมี้ยง อีก 5 ตู้ ขณะเดียวกันได้มอบเครื่องสีกาแฟจากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง สำหรับใช้ในงานแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟอาราบิก้า พื้นที่ดอยแม่แจ๋มอำเภอเมืองปาน ด้วยเช่นกัน

นายศิวณัฐ ทองไฝ ประธานกลุ่มวิสาหกิจกาแฟดอยแม่แจ๋ม บอกว่า พื้นที่ดอยแม่แจ๋มเป็นป่าเขาที่มีแสงน้อย จึงมีช่วงเวลาตากผลผลิตเมล็ดกาแฟได้ไม่ดีนัก เมื่อมีตู้อบพลังงานจะช่วยให้เกษตรกรเก็บผลผลิตได้นานขึ้น

ทั้งนี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้พบปะพูดกคุยกับชาวบ้านแม่แจ๋ม และ ผู้ปลูกกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง ซึ่งอยู่ในเขตตำบลแจ้ซ้อน ว่า ที่เขตดอยแม่แจ๋ม และป่าเหมี้ยง มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ถือว่าเป็นทุนทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวที่ดีเยี่ยม ประกอบกับเป็นพื้นที่เขตติดต่อเชื่อมโยงกับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งดอยสะเก็ดและแม่กำปอง ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมมาก ชื่อเสียงของกาแฟคุณภาพดีก็สามารถดึงจุดสนใจได้เช่นกัน ขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพทั้งหากาแฟ ที่พักหรือโฮมสเตย์ อาหารที่ตรงกับจริตของนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

โดยทางจังหวัดยินดีจะสนับสนุนให้ชาวบ้านที่สนใจ ไปเรียนรู้การทำอาหารแนวใหม่ๆไว้รองรับการท่องเที่ยว นอกเหนือจากอาหารพื้นถิ่น เช่น หมูกระทะ สุกี้จากผักที่ปลุกในชุมชน  สเต็กแบบง่ายๆแต่มีมาตรฐานความอร่อยที่นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัส อาหารที่ประกอบจากวัตถุดิบในท้องถิ่น แต่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ของนักท่องเที่ยวได้หลากหลาย นอกจากนี้ยังให้กำลังใจชาวบ้านว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดอยแม่แจ๋มและดอยป่าเหมี้ยงอำเภอเมืองปานกำลังจะบรรจุในแผนงานและงบประมาณ 2562 จัดงาน “เทศกาลดอกเสี้ยวบาน เปิดตัวการท่องเที่ยวดอยป่าเหมี้ยง” เต็มรูปแบบ และเทศกาลปีใหม่ชนเผ่า รวมถึงเทศกาลท่องเที่ยว “แม่แจ๋ม แจ่มแต้หนา” เพื่อให้อำเภอเมืองปานเป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นยั่งยืนต่อไป…

error: Content is protected !!