ข่าวเด่น » ดันกาแฟ,ผลไม้ขึ้นชื่อ..สู่แบรนด์”ปางมะโอ”

ดันกาแฟ,ผลไม้ขึ้นชื่อ..สู่แบรนด์”ปางมะโอ”

29 กรกฎาคม 2018
708   0

ดันสร้างแบรนด์ “ปางมะโอ” เป็นหมู่บ้านผลิตเห็ดหอม และผลไม้ที่ขึ้นชื่อ หนุนเกษตรกรเพาะเชื้อเห็ดหอมได้เอง ต่อยอดการควบคุมคุณภาพและผลิตแบบครบวงจร พร้อมแจกต้นพันธุ์สะตอ-ทุเรียนหมอนทอง ปลูกทั่วหมู่บ้าน เชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

หมู่บ้าน “ปางมะโอ” ต.วังเงิน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ตั้งอยู่ในพื้นที่แนวเขาติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ติดกับถนนสายลำปาง-แพร่ หากมุ่งหน้าจากลำปางไปแพร่ จะอยู่ทางขวามือ ชาวบ้านที่นี่ จึงอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปีเพาะเห็ดหอม กันแทบทุกหลังคาเรือนเป็นอาชีพหลักมานานกว่า 30 ปี จนเรียกกันว่า “หมู่บ้านเห็ดหอม”กันไปแล้ว

นอกจากนี้ยังปลูกกาแฟอาราบิก้า แซมต้นไม้ใหญ่ตามไหล่เขาทำรายได้เป็นอาชีพเสริม เพราะก่อนหน้านี้ มีนักวิจัยชาวญี่ปุ่นมาทดลองปลูกกาแฟอาราบิก้าที่ได้ผลดี ต่อมามีการปลูกกันทั่วทั้งหมู่บ้าน ตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และต่อยอดเป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดลำปางรู้จักกันในวงการว่า “กาแฟปางมะโอ” และเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านก็ทดลองปลูกผลไม้อื่นๆดูบ้าง เช่น เงาะ ทุเรียน ลองกอง รวมทั้งสะตอสายพันธุ์ต่างๆจากภาคใต้ ผลปรากฏว่าได้ผลผลิตดีเช่นกัน

ด้วยศักยภาพของพื้นที่และวิถีเกษตรในหมู่บ้าน “ปางมะโอ”ดังกล่าว ทางจังหวัดลำปาง ได้จัดสรรงบพัฒนาจังหวัดประจำปี 2561 เพื่อต่อยอดการเพาะเห็ดหอมให้เต็มศัยภาพ โดยมอบเครื่องมือ  อุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็น

ชลธิชา กิ่งพุ่ม ประธานกลุ่มวิสาหกิจเห็ดหอม บ้านปางมะโอ เล่าว่า การเพาะเห็ดหอมที่หมู่บ้านปางมะโอได้ผลผลิตคุณภาพดี แต่กระบวนการผลิตยังไม่สามรถทำแบบครบวงจร เพราะแม้ชาวบ้านจะทำก้อนเพาะเห็ดได้เอง มีโรงเรือนที่เหมาะสม แต่ยังต้องซื้อหัวเชื้อเห็ดหอมมาจากต่างจังหวัด ซึ่งมีราคาสูง บางครั้งประสบภาวะหัวเชื้อไม่สมบูรณ์ หรือบางทีขาดตลาด ต้องใช้เวลานานสั่งซื้อนาน ส่งผลให้รอบการผลิตไม่เต็มศักยภาพ  ให้ผลผลิตน้อยไม่คุ้มทุน จากปัญหาดังกล่าว ตนและกลุ่มเพื่อนเกษตรกรผู้เพาะเห็ดจึงรวมตัวกันได้ 17 คน  เพื่อทำปางมะโอขายให้กับกลุ่มสมาชิกและ ผู้เพาะเห็ดในหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ของบประมาณพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 98,000 บาทจัดซื้อวัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการเพาะเลี้ยงและผลิตหัวเชื้อเห็ดหอม  และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง จัดส่งเจ้าหน้าที่มาถ่ายทอดให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำหัวเชื้อเห็ดหอมที่มีคุณภาพดี มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 สามารถขายหัวเชื้อเห็ดให้กับเกษตรกรภายในหมู่บ้านในราคาต่ำกว่าท้องตลาด โดยขายให้เกษตรกรในหมู่บ้าน ขวดละ 7 บาท และขายให้กับเกษตรกรภายนอก ขวดละ 10 บาท ทำรายได้แล้วกว่า 10,000 บาท ซึ่งการสนับสนุนจากราชการครั้งนี้เป็นการช่วยลดต้นทุนกระบวนการผลิตทั้งทุนการซื้อเชื้อเห็ดจากภายนอกให้สามารถผลิตได้เองภายในหมู่บ้าน เติมเต็มและต่อยอดให้เห็ดหอมของหมู่บ้านปางมะโอเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพสูงออกสู่ท้องตลาด สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนต่อเนื่องและยั่งยืน

นอกจากนี้จังหวัดลำปางยังได้ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกเป็นผลไม้ยืนต้น การปลูกไม้ผลที่เป็นประโยชน์กับป่าแต่สามารถสร้างรายได้ด้วยเช่นกัน โดยมอบต้นพันธ์ทุเรียนหมอนทองเสียบยอด พันธุ์ดีจำนวน 590 ต้น และต้นพันธุ์สะตออีก  1,180 ต้น ให้ชาวบ้านกระจายปลูกในพื้นที่ของตัวเองโยมีนักวิชาการเกษตรถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกและดูแล ต้นผลไม้ดังกล่าวให้เติบโตและได้ผลผลิตคุณภาพดี โดย บุญธรรม สุขพี้ ผู้ใหญ่บ้านปางมะโอบอกว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านทดลองปลูกผลไม้เองก็นับว่าได้ผลดีระดับหนึ่ง แต่เมื่อทางจังหวัดเข้ามาสนับสนุนทุกครัวเรือนก็พร้อมจะดูแลรักษาไม้ผลทุกต้น ให้เจริญงอกงามออกผลคุณภาพดีที่สุด

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า หมู่บ้าน “ปางมะโอ” มีความโดดเด่นด้านเกษตรทางเลือก ทั้งเห็ดหอม ผลไม้ กาแฟ และยังเป็นพื้นที่เชิงเขา มีน้ำลำธาร อุดมสมบูรณ์สวยงามของธรรมชาติ เมื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เกษตรในชุมชนให้เต็มศักยภาพก็ควรทำควบคู่ไปกับการตลาดแนวใหม่ โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันสร้างแบรนด์ “ปางมะโอ” ให้ขึ้นชื่อเรื่องเห็ดหอมและผลไม้ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มเติมจากแนวทางเดิมที่ผู้สัญจรผ่านเส้นทางลำปาง แพร่ ซึ่งผ่านหน้าหมู่บ้านได้แวะซื้อเห็ดหอมคุณภาพดีจากลานขายสินค้าหน้าหมู่บ้าน  ให้สนใจเข้ามาเที่ยวชมการเพาะเห็ดและวิถีเกษตร ภายในหมู่บ้าน โดยเชื่อว่าเมื่อผลไม้ทุเรียนหมอนทอง และสะตอที่จังหวัดสนับสนุนให้ปลูก ร่วมกับผลไม้อื่นๆที่ปลูกกันอยู่แล้วจะ ออกผลทั่วทั้งหมู่บ้านในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทั้งคนลำปางและนักท่องเที่ยวอยากมาแวะชมและซื้อกันถึงหมู่บ้าน “ปางมะโอ” เพิ่มช่องทางรายได้จากการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง..

error: Content is protected !!