คลิปข่าว » คนสร้างฝาย ฝายสร้างชีวิต อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

คนสร้างฝาย ฝายสร้างชีวิต อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

26 กรกฎาคม 2018
863   0

จิตอาสากว่า 300 คน จากหลากหลายพื้นที่ในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างฝายชะลอน้ำ

การสร้างฝายมีชีวิตคือการสร้างระบบนิเวศในลำห้วยและริมน้ำขึ้นมาใหม่ จนกลายเป็นแหล่งอาหาร นำคุณภาพชีวิตที่ดี มาสู่ในชุมชนได้ในอนาคต โดยคนละสองไม้สองมือและความร่วมมือร่วมใจ จิตอาสากว่า 300 คน จากหลากหลายพื้นที่ในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างฝายชะลอน้ำหรือว่าฝายมีชีวิต ตามกิจกรรมส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมก่อสร้างฝายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริ

(นายภูดิท ศรีสะอาด อำเภอเถิน กล่าวว่า)

“อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พบเจอกับภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและความแห้งแล้งในฤดูแล้ง วิธีการหนึ่งที่สำคัญและได้ผลดีคือการสร้างฝาย โดยน้อมนำแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเดชพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นกรอบแนวทางในการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ และความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต”

โดยเป้าหมายการสร้างฝายชะลอน้ำวันนี้ ทั้งสิ้น 89 ฝาย กั้นลำน้ำไว้เป็นช่วงๆ ทั่วผืนป่าในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วะที่ มว.5 (แม่ปะ)

นายเดชอนันท์ คำสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ กล่าวว่า
“การสร้างฝายรูปแบบคอกหมู หน้ากว้างไม่เกิน 3 เมตร เป็นฝายที่ทนกับกระแสน้ำได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นระบบการจัดการน้ำที่มีชีวิต หรือว่า living system”

วันนี้โครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปางเชิงบูรณาการ ได้สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกพลังบวกให้กับเยาวชน ผู้นำชุมชน และเหล่าจิตอาสาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วจังหวัดลำปาง ให้ร่วมเดินตามแนวทางพระราชดำริเพื่อความอยู่ดีกินดี และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบนผืนป่า สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตั้งพระทัยมั่นในการทรงงานเพื่ออนุรักษ์ และทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการสร้างฝายชะลอน้ำสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะส่งผลต่อชุมชนคนอำเภอเถิน ผืนป่าบนแผ่นดินไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้อยู่ดีกินดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง

 

error: Content is protected !!