ข่าวการศึกษา » อบรมจิตวิทยาเด็กพิเศษ…..

อบรมจิตวิทยาเด็กพิเศษ…..

25 กรกฎาคม 2018
805   0

ด้วยทางโรงเรียนพินิจวิทยา ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการเรียนการสอนเด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กพิเศษที่ในยุคปัจจุบันจะมีเพิ่มมากขึ้น  ด้วยความกรุณาของคุณครูย่าเจนจิรา ฮั่นเกียรติพงษ์ (เจ้าของและผู้ได้รับใบอนุญาต) และว่าที่ร้อยตรี ชีพสิทธิ์ ฮั่นเกียรติพงษ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้ให้ความกรุณาจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนพินิจวิทยาเรื่องคุณครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาเด็กพิเศษ  โดยอาจารย์ ดร.อรุณ ปัญญา เป็นวิทยากร ซึ่งจัดโดย สาขาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนพินิจวิทยา

error: Content is protected !!