คลิปข่าว » คนเล่นกล้องรวมตัวตั้ง”ชมรมช่างภาพ จ.ลำปาง”(คลิป)

คนเล่นกล้องรวมตัวตั้ง”ชมรมช่างภาพ จ.ลำปาง”(คลิป)

23 กรกฎาคม 2018
1361   0

ชมรมช่างภาพจังหวัดลำปาง จัดงาน Grand Opening Photography and Exhibition Lampang the Land of Happiness เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เน้นการมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

ที่ลานรถม้า เจเจ.ปาร์ค เมื่อค่ำวันที่ 23 ก.ค. ที่ผ่านมา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเปิดตัวชมรมช่างภาพจังหวัดลำปางในงาน Grand Opening Photography and Exhibition Lampang the Land of Happiness ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของบุคลากรที่สนใจทางด้านการถ่ายภาพจากทุกสาขาอาชีพใน จ.ลำปาง โดยมี  นางพรเพ็ญ ชัยสิทธิพล เป็นประธานชมรมฯ

จุดประสงค์หลักของ ชมรมช่างภาพจังหวัดลำปาง ครั้งนี้เพื่อทำประโยชน์สังคมส่วนรวม โดยจังหวัดลำปางถือเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางสังคมสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และกิจกรรมที่น่าสนใจต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การรวมตัวของคนกลุ่มนี้นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคี ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางได้เป็นอย่างดี เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสสร้างผลงานทางภาพถ่าย รวมทั้งการนำผลงานออกเผยแพร่ตามแต่โอกาสอันควร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้

 

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ยังมี “การเสวนาการถ่ายภาพด้วยสื่อศิลปะ” โดย อาจารย์วิศาล น้ำค้าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ นายประพัฒน์ศร รุ่งเรือง อดีตประธานชมรมผู้สื่อข่าวนครลำปาง และผู้สื่อข่าวอาวุโส จ.ลำปาง และการจัดแสดงภาพถ่ายของสมาชิกชมรมช่างภาพจังหวัดลำปาง พร้อมเปิดให้ผู้สนใจภาพถ่ายได้ซื้อเก็บไว้เป็นเจ้าของด้วย…

error: Content is protected !!