ข่าวการศึกษา » มอบเครื่องบดอัดวัสดุเหลือใช้ฯ ให้ มทร.ล้านนา ลำปาง

มอบเครื่องบดอัดวัสดุเหลือใช้ฯ ให้ มทร.ล้านนา ลำปาง

20 กรกฎาคม 2018
674   0

มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้การเกษตร พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยสู่ชุมชน

วันที่  8  กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ไกรสีห์  พิสิษฐ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวี  วรกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ  อินทร์นารี  อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ และอาจารย์วัลจิลีน จันทรวิโรจน์  รับมอบเครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้การเกษตร ลดการเผา ลดการสร้างมลพิษจากควัน  และนำไปใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพให้เกษตรกร จำนวน 21 เครื่อง จากคุณอนุศิษฐ์ ภูวเศรษฐ์ อดีตผู้ว่าการภาค โรตารีสากล ในพิธีสถาปนาคณะกรรมการโรตารีภาค 3360  ใน 5 สโมสรในลำปาง เพื่อนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยสู่ชุมชน

เครื่อง Shedder บดอัดวัสดุเหลือใช้การเกษตรดังกล่าวเป็นโครงการในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสโมสรโรตารีลำปางและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โอกาสนี้อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีลำปาง ปี 2561-2562

error: Content is protected !!