ข่าวทั่วไป » ติวเข้มการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

ติวเข้มการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

20 กรกฎาคม 2018
692   0

เทศบาลนครลำปาง ดึงตัวแทนชุมชนสามดวงสามัคคีเข้าอบรมการประดิษฐ์งานสานจากเส้นพลาสติก

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง” หลักสูตร งานสานจากเส้นพลาสติก โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในงานสานจากเส้นพลาสติก เพื่อสร้างสรรค์ผลงานฝีมือประดิษฐ์ ในรูปแบบและเทคนิคกระบวนการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แก่ตัวแทนชุมชนสามดวงสามัคคี กว่า 20 คน ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนสามดวงสามัคคี

error: Content is protected !!