ข่าว อปท. » ลำปางเดินหน้า ลดการผลิตขายส่งเข้าโรงงานอาหารกระป๋อง

ลำปางเดินหน้า ลดการผลิตขายส่งเข้าโรงงานอาหารกระป๋อง

9 มิถุนายน 2018
1100   0

ลำปางเดินหน้า ลดการผลิตขายส่งเข้าโรงงานอาหารกระป๋อง  ดันเกษตรกรรวมกันเป็นแปลงใหญ่ทำเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลผลิตขายผลสดสร้างแบรนด์ สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง ขึ้นห้าง-ส่งออก

 

 

หลังจากทางจังหวัดได้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลผลิตสับปะรดเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร  ล่าสุด เมื่อเร็วๆนี้ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานมอบปัจจัยพัฒนาการผลิตสัปปะรดคุณภาพ พร้อมด้วยเครื่องมือการเกษตรและวัสดุการเกษตร สำหรับการปลูกสับปะรดแบบคลุมพลาสติค แก่กลุ่มเกษตร ต.บ้านเสด็จ ผู้ปลูกสับปะรดรวมกันเป็นแปลงใหญ่ ปัจจัยการผลิตที่มอบให้เกษตรกรครั้งนี้ ประกอบด้วย รถไถนาขนาด 60 แรงม้า  1 คัน พร้อมอุปกรณ์เสริม เครื่องมือการเกษตร ด้วยเครื่องตัดหญ้า ล้อเข็นพร้อมหัวพรวนดิน และหัวพ่น ชีวภาพ  ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 100 ลิตร

 

ในการมอบปัจจัยการผลิตครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พูดคุยกับเกษตรกรที่มารับฟังแนวทางการพัฒนาผลผลิตสับปะรด ตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดในภาพรวมโดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการภายใต้วาระ “เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ” การพัฒนาดังกล่าว เน้นส่งเสริมให้พัฒนาในรูปของการรวมตัวกันของเกษตรกรรายย่อย ปลูกสัปปะรดคุณภาพร่วมกันเป็นเกษตรแปลงใหญ่ เป็นเกษตรอุตสาหกรรมให้สามารถตอบสนองความต้องการตลาดใหม่ เช่นการขายส่งส่ง ยกระดับมาตรฐานสับปะรดลำปางให้ขายขึ้น ขึ้นห้างสรรพสินค้า หรือโมเดิร์นเทรด และเพิ่มปริมาณผลผลิตเพื่อขายผลสด ลดการผลิตสับปะรดเพื่อขายเชิงปริมาณเข้าโรงงานอาหารกระป๋องให้น้อยลง ไปจนถึงแนวทางการพัฒนาการแปรรูป เพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้อื่นๆ

 

 

ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรทุกราย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลผลิตยกระดับไปสู่การขายผลสด ให้ สับปะรดน้ำผึ้งลำปาง ก้าวไปสู่ผู้นำตลาดสับปะรดผลสดที่อร่อยที่สุดของไทย เป็นที่ต้องการตลาดสากลในอนาคต ขณะเดียวกัน จังหวัดได้สนับสนุนให้ ทาง มทร.ล้านนาลำปางพัฒนา การเพาะเนื้อเยื่อสับปะรดสายพันธุ์ใหม่ของลำปาง และส่งเสริมการปลูกปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 เพื่อการส่งออก ส่วนการแปรรูปได้ให้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้ามาช่วยพัฒนา นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับกลุ่มสหกรณ์โคนมลำปาง รับซื้อสับปะรดเหลือทิ้งไปทำน้ำหมักอาหารเลี้ยงวัว เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแน่นอน

error: Content is protected !!