ข่าวการศึกษา » สาววิศวะฯ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้าดาวมหา’ลัย

สาววิศวะฯ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้าดาวมหา’ลัย

17 กรกฎาคม 2018
872   0

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2018 เฟ้นหาหนุ่มหล่อ สาวสวย มากความสามารถเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ

ผู้สื่อข่าว “ฅนเมืองเหนือออนไลน์” รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประกวด RMUTLL STAR  CONTEST 2018 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาบุคลิกดี มีความสามารถ ในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

การจัดประกวดดังกล่าวแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทดาว เดือน ดาวเทียมและเดือนเทียม โดยมีนางสาวฐิติญา คำสอน สาขาวิศวกรรมการผลิต  ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทดาว นางสาวจิราพร โพธิย สาขาเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และนางสาวชลิตา ชุมภูแก้ว สาขาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง สำหรับประเภทเดือนมี นายนิธรกร  ไชยวรรณ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ นายวงศกรณ์  พานประทีป สาขาการตลาด รองชนะเลิศ และ นายรัฐนันท์  มัคนา สาขาเกษตรศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

นายธัญญารัตน์  ของสวย สาขาการตลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดประเภทดาวเทียม นายฐิตารีย์  เหมกุล สาขาการจัดการธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศ และนายกชกร  อ๋อประเสริฐ สาขาการบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นอกจากนี้การประกวดประเภทเดือนเทียม มีนางสาวแคทรียา  สายางยนต์ สาขาการจัดการธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศ นางสาวภัคจิรา  เนาว์ชมพู สาขาการจัดการธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศ และ นางสาวธัญญลักษณ์  กันทะวะ สาขาการบัญชี รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ทั้งนี้ในการจัดประกวดมีแบงคอก เรฟโวลูชั่น คลินิก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร้านช่อบุรินทร์เวดดิ้งเฮ้าส์ ร้านกินข้าวกินปลา by ลำปางปลาสด และแม่เมาะก๊าซ เป็นผู้สนับสนุน โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ลำปาง ในการประกวดในระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและเป็นตัวแทนนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่อไป…

error: Content is protected !!