ข่าวเด่น » หนุ่ม อ.เสริมงาม ประสบความสำเร็จ ปลูกเมล่อนออร์แกนิคสร้างอาชีพ

หนุ่ม อ.เสริมงาม ประสบความสำเร็จ ปลูกเมล่อนออร์แกนิคสร้างอาชีพ

16 กรกฎาคม 2018
658   0

อีกหนึ่งความสำเร็จกับการคิดพัฒนาต่อยอดอาชีพ ผันเปลี่ยนตัวเองจากเกษตรกรลูกจ้าง สู่อาชีพทำการเกษตรอย่างเต็มตัว เป็นเกษตรกรมือใหม่ที่อาศัยประสบการณ์จากการไปทำงานยังต่างประเทศ และได้นำกลับมาปรับใช้ร่วมกับหลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำการพลิกฟื้นผืนดินที่มีอยู่กว่า 3 ไร่ ปลูกพืชไม้ผลเศรษฐกิจทางเลือก “เมล่อน” เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองกับครอบครัว ภายใต้ชื่อ “นะโมฟาร์ม (Namo Farm)” ของนายกิตติพงษ์ ยะเปียง หรือ “เจ๋ง” หนุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่วัยเพียง 35 ปี ราษฎรในพื้นที่ชุมชนบ้านสบเสริม หมู่ที่ 9 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

จากการที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูการเพาะปลูก “เมล่อน” ภายในไร่ “นะโมฟาร์ม (Namo Farm)” พบว่าบนพื้นที่กว่า 3 ไร่ ได้มีการจัดทำโรงเรือนสีขาวสำหรับเพาะปลูก “เมล่อน” จัดตั้งเรียงติดต่อกันเป็นแถวยาวอยู่เต็มพื้นที่ ด้านในโรงเรือนมีการปลูกแตง “เมล่อน” หลากหลายชนิด และกำลังอยู่ในช่วงของการออกผลผลิตใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยว ซึ่งจากการสอบถามเจ้าของฟาร์ม คือ นายกิตติพงษ์ ยะเปียง ทราบว่า ภายในฟาร์มแห่งนี้ได้มีการปลูกแตง “เมล่อน” อยู่ด้วยกันสามสายพันธุ์ เป็นเมล่อนสายพันธุ์เกาหลี, สายพันธุ์ญี่ปุ่น และสายพันธุ์ของไทย โดยนายกิตติพงษ์ฯ ได้กล่าวอีกว่า ตนได้เริ่มลงทุนทำการบุกเบิกเปิดพื้นที่ทดลองปลูกแตง “เมล่อน” เมื่อช่วงประมาณ 3 – 4 เดือนก่อนหน้านี้ แรกเริ่มได้มีการจัดทำโรงเรือนเพาะปลูกเพียง 2 โรงเรือน ทำการปลูกแตง “เมล่อน” จำนวน 300 ต้น รอให้ผลออกจนสุกและเก็บเกี่ยวนำออกจำหน่ายเพื่อทดลองตลาด โดยพบว่าผู้บริโภคได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี จนผลผลิตที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ตนจึงได้ลงมือจัดสร้างโรงเรือนทำการเพาะปลูกแตง “เมล่อน” เพิ่มขึ้นอีก รวมเป็นทั้งหมด 8 โรงเรือน พร้อมๆ กับได้ทำการจัดแบ่งปลูกแตง “เมล่อน” ออกเป็นหลายๆ รุ่น เพื่อจะให้มีผลผลิตออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้อย่างต่อเนื่องโดยในส่วนของเรื่องแนวคิดที่ได้ริเริ่มปลูกแตง “เมล่อน” เป็นอาชีพ นายกิตติพงษ์ฯ ได้กล่าวให้ข้อมูลว่า แต่เดิมตนเรียนจบการศึกษาในสาขาช่างยนต์ และได้มีโอกาสไปทำงานที่ประเทศเกาหลี เป็นคนงานดูแลเกี่ยวกับการปลูกพืชแตง “เมล่อน” จึงได้จดจำเทคนิควิธีการปลูกเอาไว้ เมื่อครบกำหนดสัญญา 3 ปี ตนได้เดินทางกลับมาบ้านและได้นำเงินที่ได้จากการรับจ้างมาลงทุนปลูกแตง “เมล่อน” เพื่อจำหน่าย เนื่องจากเป็นพืชทางเลือกใหม่มีตลาดรองรับอยู่มาก ซึ่งในการปลูกนั้น ตนได้เลือกวิธีการปลูกในโรงเรือนแบบปิด เป็นลักษณะแบบออร์แกนิค ปลอดสารพิษ 100% ผสมผสานร่วมกับหลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยในระหว่างแปลงที่ตั้งโรงเรือนปลูก ตนได้มีการขุดร่องทำการเลี้ยงกบเป็นอาชีพเสริม ส่วนต้นเมล่อน ได้มีการดูแลบำรุงต้นพืชด้วยปุ๋ยคอก รวมถึงให้ปุ๋ยทางใบด้วยสารชีวภาพ ทั้งฮอร์โมนนมสด ฮอร์โมนไข่ และใช้สารกำจัดแมลงจากพืชสมุนไพร เช่น ข่า บอระเพ็ด โดยได้นำมาผสมหมักรวมกันไว้ และใช้น้ำหมักนำไปฉีดพ่นทุกๆ 3 วัน ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการปลูกมาแล้ว 3 – 4 เดือน จากจำนวนแตง “เมล่อน” 300 ต้น ตนได้มีผลผลิตออกจำหน่ายแล้วหนึ่งรุ่น สามารถขายผลผลิตสร้างรายได้มากกว่า 20,000 บาท

โดยจากราคาที่จำหน่ายตนคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปีสำหรับในเรื่องราคาการจำหน่ายผลแตง “เมล่อน” นั้น นายกิตติพงษ์ฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลผลิตที่ได้จากไร่ “นะโมฟาร์ม (Namo Farm)” ตนได้ตั้งราคาจำหน่ายไว้ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ซึ่งหากเป็นแตงสายพันธุ์ไทย จะจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 80 บาท และหากเป็นแตงสายพันธุ์เกาหลี-ญี่ปุ่น จะจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 90 บาท ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคได้รับประทานแตง “เมล่อน” ที่มีคุณภาพรสชาติดี หวาน หอม กรอบ อร่อย แต่ราคาถูกโดยผู้บริโภคที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลแตง “เมล่อน” ของไร่ “นะโมฟาร์ม (Namo Farm)” ไปรับประทานได้ผ่านทาง facebook : นะโมฟาร์ม-Namo farm หรือ ผ่านทางโปรแกรมไลน์ ID : Ningnamo2552 โทรศัพท์ 06-1091-1189 และ 08-0125-1761

error: Content is protected !!