ข่าวการศึกษา » เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดอบรมให้ความรู้ การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ให้เด็กนักเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดอบรมให้ความรู้ การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ให้เด็กนักเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ

9 มิถุนายน 2018
1128   0

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร เป็นประธาน เปิดการอบรมตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ เจตคติ ค่านิยม จิตสำนึกความตระหนัก การรู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงหรือลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ กว่า 70 คน โดยมีนายประดิษฐ์ นิรัติศัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคเอดส์และแนวทางการป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถรณรงค์ป้องกันและควบคุม รวมถึงการลดจำนวนผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงในอนาคตต่อไปได้

 

error: Content is protected !!