ข่าวเด่น » กกพ.ลุยลำปางจัดรับฟังความเห็นประชาชนครั้งสุดท้าย

กกพ.ลุยลำปางจัดรับฟังความเห็นประชาชนครั้งสุดท้าย

14 กรกฎาคม 2018
557   0

ผู้สื่อข่าว”คนเมืองเหนือออนไลน์”รายงานเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานอนุมัติ หรือหน่วยงานอนุญาตในโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 – 7 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง


ที่ผ่านมา ได้ผ่านการเปิดรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว 3 ครั้ง ในเวที ค.1 – ค.3 จนกระทั่งถึงในครั้งนี้ ที่เรียกว่าเวที ง. ซึ่งจะเป็นเวทีครั้งสุดท้ายของการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) ของโครงการดังกล่าว ที่มีการขอเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก 55 เมกกะวัตต์ เพื่อให้โรงไฟฟ้าทดแทนแห่งนี้ที่ จ.ลำปาง ที่มีการสร้างใหม่ มีกำลังการผลิตรวม 655 เมกกะวัตต์ ซึ่งตามระเบียบจึงต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นขึ้นตามขั้นตอน


สำหรับเวที ง. นี้ ซึ่งเป็นเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้าย หากเสร็จสิ้นกระบวนการ ก็จะนำผลการรับฟังความคิดเห็น และผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เข้าสู่กระบวนการสุดท้าย คือ การพิจารณาอนุมัติโครงการโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้โรงไฟฟ้าทดแทนแห่งนี้ ที่มีการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 55 เมกกะวัตต์ รวมเป็นกำลังการผลิต 655 เมกกะวัตต์ สามารถเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ตามแผนงานภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศต่อไป


บรรยากาศในที่ประชุมวันนี้ ก็มีประชาชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และประชาชนโดยทั่วไป ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาร่วมการประชุมครั้งนี้กว่า 600 คน โดยมี นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมกับ นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมเปิดการประชุม และเริ่มเวทีที่สำคัญในครั้งนี้ ทั้งนี้ การเปิดรับฟังความคิดเห็น ก็มีประชาชนที่สนใจลงทะเบียน เพื่อขึ้นพูดแสดงความคิดเห็น จำนวน 24 คน โดยทางคณะกรรมการฯ ที่เปิดรับฟังกำหนดให้ประชาชนพูดได้คนละ 5 นาที หากยังแสดงความคิดเห็นยังไม่แล้วเสร็จ ก็สามารถแสดงความจำนงขึ้นพูดได้อีกครั้งตามลำดับการลงทะเบียน


สำหรับคณะกรรมการการรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายปรีชา รุ่งรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งนี้ ส่วนคณะกรรมการฯ ที่ขึ้นรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนชาวลำปาง ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วินัย วนานุกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย ละความปลอดภัย ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ และยังเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ รับฟังความคิดเห็นยังประกอบด้วย ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และยังเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , นายทองดี จอมวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ และยังมีตำแหน่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฎับัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.) , ดร.กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
นายปรีชา รุ่งรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการในการรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งนี้ กล่าวว่า ในวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยหน่วยงานอนุญาต และเป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายแล้ว ทั้งนี้ บางท่านอาจจะถามว่า ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นมาแล้วหลายครั้ง ทำไมวันนี้ต้องมาทำอีก จึงอยากนำเรียนว่า การทำครั้งนี้ เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ ซึ่งมีความจำเป็นต้องมาเก็บข้อมูลเป็นครั้งสุดท้าย ฉะนั้น จึงต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน หากมีปัญหาอะไร ก็ขอให้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่างเต็มที่


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประเด็นที่ประชาชนขึ้นพูดแสดงความคิดเห็นในเวทีครั้งนี้ ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน และการขยายกำลังการผลิต แต่ประชาชนห่วงปัญหาที่ยังคงค้างคาอยู่ที่ผ่านมา ที่ยังคงไม่ได้รับการช่วยเหลือ และแก้ไข ทั้งในส่วนการดำเนินงานของ กฟผ. รวมถึงปัญหาการเข้าไม่ถึงของกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่แต่ละปีมีงบประมาณถูกนำมาใช้ในพื้นที่กว่า 300 ล้านบาท แต่ทว่าประชาชนเข้าไม่ถึงโครงการ ทั้งการกำหนดระเบียบที่ยากแก่การเข้าถึงของประชาชน รวมถึงขอให้มีการสนับสนุนงบจาก กฟผ. เพื่อมอบให้สมาคมพัฒนาแม่เมาะ ตามปกติ หลังถูกตัดงบไป จากเดิมที่ กฟผ.สนับสนุนอยู่ปีละ 30 ล้านบาท ดังนั้น ประชาชนจึงอยากให้มีการสนับสนุนเหมือนเดิม เพื่อให้ทุกฝ่ายช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาว อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อย่างทั่วถึง และอย่างแท้จริง

error: Content is protected !!