ฅนเมืองเหนือ รีวิว » กว่า 22 ปีที่ลูกค้าวางใจ เลือกคอนกรีตผสมเสร็จ นอร์ทเทิร์น แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต

กว่า 22 ปีที่ลูกค้าวางใจ เลือกคอนกรีตผสมเสร็จ นอร์ทเทิร์น แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต

14 กรกฎาคม 2018
1080   0

Northern Material And Concrete Co.,LTD.  บริษัท นอร์ทเทิร์น แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต

บริษัท นอร์ทเทิร์น แมททีเรียล แอนด์ คอนกรีต จำกัด (นอร์ทแมค) สถานที่ตั้ง : เลขที่ 11 หมู่ที่  6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร. 054-209451, 086-4218577 เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์  (หยุดทุกวันอาทิตย์)

ผู้ผลิตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ แผ่นพื้นสำเร็จรูป แผ่นคอนกรีตตกแต่งพื้น มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม คอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.213-2552) แผ่นพื้นสำเร็จรูป (มอก.828-2546) บริหารการจัดส่งสินค้าโดยใช้ระบบติดตามGPS Tracking ได้รับความไว้วางใจในคุณภาพและบริการมากกว่า 22 ปี

 

ใบรับรองมาตราฐาน ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ

 

หมายเหตุ : ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ (แผ่นพื้นสำเร็จรูป) ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ

ใบรับรองมาตราฐาน คอนกรีตผสมเสร็จ

เลขที่ใบมาตราฐาน : – วันที่ออกใบรับรอง : 20 ตุลาคม 2559 
คอนกรีตผสมเสร็จ

รายละเอียดการควบคุมคุณภาพสินค้า การทดสอบคอนกรีตสด เพือหาค่าปริมาณอากาศในคอนกรีตด้วย “แอร์มิเตอร์” และหาปริมาณมวลรวมหยาบในคอนกรีต

 

การทดสอบค่ายุบตัวของคอนกรีตสด

ห้อง LAB อุปกรณ์ทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีต

ห้อง LAB อุปกรณ์ทดสอบก้อนตัวอย่างคอนกรีต – เครื่องเขย่าหินทราย เพื่อแยกขนาดมวลรวมหยาบของคอนกรีต (หิน ทราย) – ตู้อบมวลรวมหยาบของคอนกรีต (หิน ทราย) – เครื่องกดก้อนตัวอย่างคอนกรีต – บ่มก้อนตัวอย่างคอนกรีต

error: Content is protected !!