ข่าวการศึกษา » ต้อนรับ….

ต้อนรับ….

12 กรกฎาคม 2018
882   0

ต้อนรับ….โรงเรียนไตรภพวิทยานำโดย อาจารย์อรพิน   ศรีสวรรค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภพวิทยา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในระบบ  และคณะศึกษานิเทศก์ ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนไตรภพวิทยา เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61ที่ผ่านมา

 

error: Content is protected !!