ข่าวประชาสัมพันธ์ » อบรมบริหารจัดการยาเคมีบำบัด

อบรมบริหารจัดการยาเคมีบำบัด

12 กรกฎาคม 2018
586   0

 

อบรมบริหารจัดการยาเคมีบำบัด

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมด้านการบริหารจัดการยาเคมีบำบัด ตามโครงการพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล จัดโดย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสิริกุล ศรฤทธิ์ชิงชัย แพทย์หญิงนิลุบล เรือนโรจน์รุ่ง และเภสัชกรหญิงสายฝน เตวิชัย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มาเป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร อาคารรังสีรักษาและเลชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ มีกำหนดจัดการอบรมฯ จำนวน 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรในองค์กรพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จำนวนรุ่นละ 55 คน

error: Content is protected !!