ข่าวทั่วไป » เครือข่ายป่าชุมชนลำปาง จัดกิจกรรมรวมพลคนฮักป่า

เครือข่ายป่าชุมชนลำปาง จัดกิจกรรมรวมพลคนฮักป่า

9 มิถุนายน 2018
987   0

เครือข่ายป่าชุมชนลำปาง จัดกิจกรรมรวมพลคนฮักป่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี นำรายได้เข้ากองทุนพัฒนาป่าชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าให้กับเครือข่ายทั้ง 13 อำเภอ

 

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 มิ.ย.61 ที่ลานกิจกรรมถนนคนเดินวัดประตูต้นผึ้ง(ถนนวัฒนธรรม) อ.เมือง จ.ลำปาง  นายพินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน รวมพลคนฮักป่า สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชนจังหวัดลำปาง ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชน โดยมีนายสุมัย หมายหมั้น นายกสมาคมฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  นอกจากนั้นยังมีนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง  นายมานิต อุ่นเครือ นายก อบต.พิชัย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานจำนวนมากททม

 

 

นายสุมัย หมายหมั้น กล่าวว่า เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำปาง ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นหนุนเสริมหมู่บ้านที่มีป่าชุมชนของตนเองได้มีการบริหารจัดการผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเชื่อมต่อหมู่บ้านป่าชุมชนทุกแห่งในจังหวัดเป็นเครือข่ายเดียวกันให้มีพลังที่เข้มแข็ง ร่วมรณรงค์ให้เครือข่ายได้ช่วยกันดูแลผืนป่า ไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย ช่วยป้องกันไฟป่า จึงได้รวมตัวกันเป็นสมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชนขึ้น  โดยที่ผ่านมาทางเครือข่ายป่าชุมชนจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยได้ทำในรูปแบบของการจัดถวายผ้าป่านำเงินมาเป็นกองทุนขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่อง  ในปีนี้ทางคณะกรรมการจึงได้มีมติกันว่าควรจัดถวายผ้าป่าในวันที่ 5 มิ.ย.61 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรวมพลังเครือข่ายป่าชุมชนในจังหวัดลำปาง มีการจัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการทำพิธีปฎิญาณตนพันธสัญญาร่วมกันรักษาผืนป่า มีการนำผลผลิตจากป่าชุมชนของแต่ละอำเภอมาจำหน่ายให้แก่ผู้ร่วมงาน การประกวดซุ้มอาหาร  และการถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาป่าชุมชน นำรายได้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมต่อไป.

error: Content is protected !!